Diplomityöni aihe:

Joukkoliikenteen
kehittämisstrategioiden
totetuminen pääkaupunkiseudulla

 

Diplomityö - dokumentti (PDF, 5 380 kt)

liite 1 (kommentteja rahoituksesta, PDF, 27 kt)
liite 2 (haastatellut henkilöt, PDF, 14 kt)
liite 3 (kyselylomakkeen saatekirje, PDF, 25 kt)
liite 4 (kyselylomake / pääkaupunkiseudun kunnat, PDF, 34 kt)
liite 5 (kyselylomake / YTV, Tiehallinto, LVM, PDF, 34 kt)
liite 6 (kyselylomake / Kirkkonummi, PDF, 34 kt)
liite 7 (englannin kielisen kyselylomakkeen saatekirje, PDF, 18 kt)
liite 8 (englannin kielinen kyselylomake, PDF, 34 kt)
liite 9 (YTV - poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman työryhmän kokoonpano, PDF, 18 kt)
liite 10 (Erik Palmen Goteborg-kuvat, PDF, 2 109 kt)
liite 11 (artikkeli, Polysentrinen kaupunkirakenne - idea joukkoliikennekaupungista, PDF, 51 kt)

Diplomityöesitelmäni kalvot (PDF, 970 kt)

 

 

 
www.kerkko.com